رئیس هیئت دو میدانی استان

تاریخ:دوشنبه 17 شهریور 1393-08:31 ق.ظ

با پیشنهاد مدیر کل  محترم اداره ورزش و جوانان و ابلاغ جناب آقای داوری رئیس فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران در حکمی  جناب آقای داریوش صمیمی را

به عنوان سرپرست هیئت دو و میدانی استان چهارمحال وبختیاری منصوب کرد .

ضمن عرض تبریک خدمت آقای داریوش صمیمی امیدواریم

با انتصاب شایسته ایشان به این سمت شاهد رشد چشمگیری

 در حوزه جوانان شهر و استانمان باشیم .

--مدیریت وبلاگ شلمزار--

  
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کسب مقام پرتاب دیسک

تاریخ:دوشنبه 17 شهریور 1393-08:20 ق.ظ

 

پرتاب دیسک نونهالان کشور که در تاریخ 13/6/93 در  رشت برگزار

 

گردید دانیال صفی شلمزاری مقام دوم را با رکورد 80/47متر کسب کرد

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آموختنی ها

تاریخ:دوشنبه 17 شهریور 1393-01:22 ق.ظ

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺳﻬﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻫﺴﺖﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﻮﺧﺖ . ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ

ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ، ﺑﺎﺯﻧﺪﻩﻫﺴﺘﻨﺪ . ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ،ﺁﻳﺎ ﺑﻪ

ﺳﻮﻱ ﺣﺎﻟﻲ ﺳﺮﻭﺭﺁﻣﻴﺰ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﺍﮔﺮ ﺑﺴﻮﻱﺳﺮﻭﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ‌ ﺩﺭ

ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﻼﻛﺖﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ‌ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ؛

ﺟﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ . ﭼﻴﺰﻱ ﺣﻮﺍﺱ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﭘﺮﺕ

ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﻳﮕﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ . ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﻼﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ . ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ . ﻫﺮﭼﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻼﻛﺖ ﺧﻮﺩ

ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ، ‌ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ . ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﻴﻨﺪﺍﺯﻳﺪ . ﺑﻲ ﺩﺭﻧﮓ ﻋﻠﺖ ﻓﻼﻛﺖ ﺭﺍ

ﺭﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﻨﻴﺪ . ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺩﺭﺳﻬﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ

ﺁﻣﻮﺧﺖ . ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻲﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ، ‌ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﻣﺮﻭﺯ

ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺁﻥﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮ . ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ

ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻓﻘﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺳﺖ . ﻓﺮﺩﺍ ﻫﺮﮔﺰ

ﻧﻤﻲ ﺭﺳﺪ . ﻫﺮﻭﻗﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﭼﻴﺰﻱ ﻓﻼﻛﺖﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ، ‌ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻼﺩﺭﻧﮓ

ﺗﺮﻙ ﻛﻨﻴﺪ . ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﺁﻧﺮﺍ ﻧﮕﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ . ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ؛

ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮﺩﻥ،ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺧﻄﺮ ﻛﺮﺩﻥ، ‌ ﺷﻬﺎﻣﺖﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﻳﻲ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ

ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ، ‌ﻧﻮﺭ ﻋﺸﻖ، ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ، ‌ ﺳﺮﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ

ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سوال

تاریخ:دوشنبه 17 شهریور 1393-01:20 ق.ظ

استاد از شاگردان خود پرسید:
بنظر شما چه چیز انسان را زیبا میکند
یکی گفت :چشمان رنگی دومی گفت :قدی بلند و دیگری گفت: پوستی سفید
دراین هنگام استاد 2 لیوان از کیفش دراورد یکی زیبا و بلورین و دیگری ساده و سفالی
سپس رو به شاگردان گفت:
در لیوان زیبا و بلورین زهر ریختم و در لیوان سفالی آبی تازه و گوارا
و از شاگردان پرسید کدام را انتخاب میکنید؟
شاگردان به اتفاق گفتند لیوان سفالی را ! استاد گفت می بینید؟
زمانی که حقیقت درون لیوان ها را شناختید ظاهر برایتان بی اهمیت شد
صورت زیبا پیر می شود ...اندام زیبا تغییر خداهد کرد....
اما یک انسان خوب همیشه انسانی خوب خواهد بود
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اطلاعیه

تاریخ:یکشنبه 16 شهریور 1393-12:43 ق.ظ

بنام خداوند جان وخرد

به اطلاع كلیه اعضای سازمان نوای فردا می رساند كه جلسه این سازمان روز یك شنبه 16/6/93در ساعت 16در محل فرمانداری شهرستان برگزار می گردد این جلسه به منظور آشنایی اعضاء جهت كاندیداتوری هیات مدیره سازمان  وهمچنین ارایه راهكارهایی در جهت بهبود ورفع مشكلات سازمان برگزار میگردد

 حضور سبزتان را منتظریم

با سپاس

حسین یگانه
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic