شلمزارسرزمین سبزکهن ونگین انگشتری چهارمحال وبختیاری tag:http://hematian.mihanblog.com 2020-07-10T22:41:43+01:00 mihanblog.com زیبایی درون 2016-03-27T14:07:45+01:00 2016-03-27T14:07:45+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/173 محمد همتیان،حسین یگانه زیبایی درون خویش را احساس کنبرای ساختنِ رابطه‌ای که تو را یکراست به بهشت ببرد، باید ابتدا بدنِ خویش را کاملا قبول داشته‌ باشی. باید بدنِ خویش را دوست داشته باشی و بدون کوچک‌ترین خجالتی، بگذاری باشد و آزادانه داد و ستد کند. خجالت چیزی نیست، مگر ترس.تو زیبا هستی، مهم نیست که ذهنِ تو چه چیزی را به تو القا می‌کند. زیبایی تو واقعیتی انکارناپذیر است. دیگران آزادند هرطور که دلشان می‌خواهد تو را ببینند. مهم نیست. اگر تو نسبت به زیبایی خویشتن آگاه باشی، اگر زیبایی خویش را قبول داشته باشی، نظر دیگران هیچ زیبایی درون خویش را احساس کن
برای ساختنِ رابطه‌ای که تو را یکراست به بهشت ببرد، باید ابتدا بدنِ خویش را کاملا قبول داشته‌ باشی. باید بدنِ خویش را دوست داشته باشی و بدون کوچک‌ترین خجالتی، بگذاری باشد و آزادانه داد و ستد کند. خجالت چیزی نیست، مگر ترس.
تو زیبا هستی، مهم نیست که ذهنِ تو چه چیزی را به تو القا می‌کند. زیبایی تو واقعیتی انکارناپذیر است. دیگران آزادند هرطور که دلشان می‌خواهد تو را ببینند. مهم نیست. اگر تو نسبت به زیبایی خویشتن آگاه باشی، اگر زیبایی خویش را قبول داشته باشی، نظر دیگران هیچ تاثیری بر روی تو نخواهد داشت. تفاوت زیبایی یک فرد با زیبایی فردی دیگر فقط در مفهوم زیبایی نزدِ آنان است.
تو همان چیزی هستی که باور کرده‌ای هستی. تو حق داری خود را زیبا ببینی و از زیبایی خود بهره‌مند شوی. تو می‌توانی برای بدنِ خویش احترام قایل شوی و آن را، همان‌طور که هست، بپذیری. عشق از درون می‌جوشد. عشق در درون ماست و برای همیشه در درون ما می‌ماند. تو فقط هنگامی می‌توانی زیبایی بیرون را مشاهده کنی، که زیبایی درون را دیده باشی.

]]>
حکایت 2 2016-03-27T14:06:36+01:00 2016-03-27T14:06:36+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/172 محمد همتیان،حسین یگانه ]]> حکایت 2016-03-27T14:04:29+01:00 2016-03-27T14:04:29+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/171 محمد همتیان،حسین یگانه ]]> فرهنگ ایرانی چه میگوید 2016-03-27T14:02:20+01:00 2016-03-27T14:02:20+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/170 محمد همتیان،حسین یگانه فرهنگ ایرانی میگوید: میازار موری که دانه کش است. که جان دارد و جان شیرین خوش است. فردوسیفرهنگ ایرانی میگوید:بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرندچو عضوی بدرد آورد روزگاردگر عضوها را نماند قرارتو کز محنت دیگران بی غمینشاید که نامت نهند آدمیسعدیفرهنگ ایرانی میگوید:پیر پیمانه کش من که روانش خوش بادگفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکناندل به می دربند تا مردانه وارگردن سالوس و تقوا بشکنیحافظو من تابع چنین فرهنگی هستم که صلح و انسان دوستی پایه و اساس آن است. نه دستورالعمل فرهنگ ایرانی میگوید: 

میازار موری که دانه کش است. 
که جان دارد و جان شیرین خوش است. 
فردوسی


فرهنگ ایرانی میگوید:

بنی آدم اعضای یکدیگرند 
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
سعدی

فرهنگ ایرانی میگوید:

پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان

دل به می دربند تا مردانه وار
گردن سالوس و تقوا بشکنی
حافظ

و من تابع چنین فرهنگی هستم که صلح و انسان دوستی پایه و اساس آن است. 
نه دستورالعمل کشتار در آن است،نه قربانی و  آزار و اذیت جانداران....

پاینده باد ایران 

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد 
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد.
]]>
دعا برای استاد آواز ایران 2016-03-27T14:00:15+01:00 2016-03-27T14:00:15+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/169 محمد همتیان،حسین یگانه (اشک مهتاب) فرو ریخته در کوچه ی تنهائیِ ما(قاصدک) باز به پایان ببر اندوهِ زلیخائیِ ما (بویِ باران) و (بهاریه)شده هم نفسِ (دلشدگانِ) (در خیالِ)(شب وصل) یم ، بنا نیست به رسوائیِ ما با تو ای (سروِ چمان) ، (ِرازِ دل)خویش بگوئیم که در نفسِ گرمِ تو پیداست مَهِ (گنبدِ مینا)ئیِ ما (سازِ خاموشِ) تو را تاب ندارد ، دلِ (مرغِ سحر) ی(سرِّ عشق) است (نوا)ئی که شده فَرِّ فریبائی ما رمضان باشد و (گلبانگ) اذان تشنه آوای تو ، کاش(ربَّنا)ی تو صمیمانه بیاید به پذیرائیِ ما(عشق داند) که چ
(اشک مهتاب) فرو ریخته در کوچه ی تنهائیِ ما

(قاصدک) باز به پایان ببر اندوهِ زلیخائیِ ما 

(بویِ باران) و (بهاریه)شده هم نفسِ (دلشدگانِ) 

(در خیالِ)(شب وصل) یم ، بنا نیست به رسوائیِ ما 

با تو ای (سروِ چمان) ، (ِرازِ دل)خویش بگوئیم که در 

نفسِ گرمِ تو پیداست مَهِ (گنبدِ مینا)ئیِ ما 

(سازِ خاموشِ) تو را تاب ندارد ، دلِ (مرغِ سحر) ی

(سرِّ عشق) است (نوا)ئی که شده فَرِّ فریبائی ما 

رمضان باشد و (گلبانگ) اذان تشنه آوای تو ، کاش

(ربَّنا)ی تو صمیمانه بیاید به پذیرائیِ ما

(عشق داند) که چرا (چهره به چهره) ، به تو می اندیشیم 

(مرغِ خوشخوان) ، حضور تو گره خورده به زیبائیِ ما

باز (فریاد) کن از حنجره ، بغضی که گلوگیر شده

نفس ات گرم و دلت خوش به همین بغضِ هم آوائیِ ما 

جاودان نام تو و خاطره هایت همگی باقی و خوش

(برگِ سبز)ی و بمان (چاووشِ) بزم شبِ شیدائیِ ما

پر شد از (خون جوانانِ) وطن (جامِ تهی) مانده ی غم

(آهِ باران) ی ما باش و ببار ابرِ پر اندوهِ شکیبائیِ ما 

از خدا خواسته ام (شاخه گلِ) باغ بمانی که (خزان)

گوشه گیر است به حرمِ نفس ات ،  مردِ اهورائیِ ما 

(هم نوا با بم) از این زلزله هم می گذری ، مرد بزرگ

ساز (از عشقِ) تو شد بار دگر سوز هویدائیِ ما

(جانِ جان) ، با (دلِ مجنون)چه کند عاشقِ دیرینه ی تو 

(جانِ عُشّاق) ، بمان خط شکن خلوتِ تنهائی ما
                 _______________
                        
پی نوشت: ۳۲ اسم داخل پرانتز ، اسامی ۳۲ آلبوم و آهنگ از آلبوم های استاد گرانقدر موسیقی و آواز ایران "محمد رضا شجریان" هست
]]>
آرامش من 2016-03-27T13:59:00+01:00 2016-03-27T13:59:00+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/168 محمد همتیان،حسین یگانه لبخند نزن بی سر و سامان شدنم راابرم که خــدا خواسته باران شدنم راآرامش من بی تو فقط مایه ی ترس استبنشین و ببین لحظه ی طوفان شدنم رااز بعد تو سهم من از این فاصله قحطی ستتعبیــــر مکن خواب بیابان شدنم رایک ارگ قدیمی شده ام در وسط شهراما تو مکش نقشه ی ویران شدنم راچون ماهی افتاده به قلاب شدم کهصیاد نفهمیده پشیمان شدنم را لبخند نزن بی سر و سامان شدنم را
ابرم که خــدا خواسته باران شدنم را

آرامش من بی تو فقط مایه ی ترس است
بنشین و ببین لحظه ی طوفان شدنم را

از بعد تو سهم من از این فاصله قحطی ست
تعبیــــر مکن خواب بیابان شدنم را

یک ارگ قدیمی شده ام در وسط شهر
اما تو مکش نقشه ی ویران شدنم را

چون ماهی افتاده به قلاب شدم که
صیاد نفهمیده پشیمان شدنم را

]]>
بازدید 2016-03-27T13:57:48+01:00 2016-03-27T13:57:48+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/167 محمد همتیان،حسین یگانه ]]> چند پند 2016-03-27T13:54:15+01:00 2016-03-27T13:54:15+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/166 محمد همتیان،حسین یگانه ]]> پا جای پای آسمان 2016-03-27T13:49:43+01:00 2016-03-27T13:49:43+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/165 محمد همتیان،حسین یگانه میهمانی آمدیم و این جهان آن خانه استآنچه باید یا نباید حکم صاحبخانه استقسمت یک کاسه و دریا از اشک آسمانمثل هم امّا به قدر وسعت پیمانه استاز دل مجنون به جز مجنون کسی آگاه نیستنزد لیلا هم فقط بیگانه ای دیوانه استسنگ سخت بیستون را تیشه ی فرهاد کندهر که می خواهد بگوید عاشقی افسانه استمی گذارد هر کسی پا جای پای آسمانطاق کسری هم که باشد آخرش ویرانه است میهمانی آمدیم و این جهان آن خانه است
آنچه باید یا نباید حکم صاحبخانه است

قسمت یک کاسه و دریا از اشک آسمان
مثل هم امّا به قدر وسعت پیمانه است

از دل مجنون به جز مجنون کسی آگاه نیست
نزد لیلا هم فقط بیگانه ای دیوانه است

سنگ سخت بیستون را تیشه ی فرهاد کند
هر که می خواهد بگوید عاشقی افسانه است

می گذارد هر کسی پا جای پای آسمان
طاق کسری هم که باشد آخرش ویرانه است

]]>
اصالت بهتر است یا تربیت خانوادگی 2015-07-05T18:38:52+01:00 2015-07-05T18:38:52+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/160 محمد همتیان،حسین یگانه روزی شاه عباس در اصفهان به خدمت عالم زمانه "شیخ بهائی" رسیده و اﺯ ﻭﻱ پرسید ;در برخورد با افراد اصالت ذاتیِ آنها بهتر است یا تربیت خانوادگیشان؟!شیخ گفت :هر چه نظر حضرت اشرف باشد همان است ,ولی به نظر من "اصالت" ارجح است ! شاه بر خلاف او گفت : شک نکنید که "تربیت" مهم تر است.بحث میان آن دو بالا گرفت و هیچیک نتوانستند یکدیگر را قانع کنند...بناچار شاه برای اثبات حقانیت خود او را به کاخ دعوت کرد تا حرفش را به کرسی نشاند !فردای آن روز هنگام غروب شیخ به کاخ رسید و بعد از تشریفات اولیه وقت شام فرا رس

روزی شاه عباس در اصفهان به خدمت عالم زمانه "شیخ بهائی" رسیده و اﺯ ﻭﻱ پرسید ;

در برخورد با افراد اصالت ذاتیِ آنها بهتر است یا تربیت خانوادگیشان؟!

شیخ گفت :
هر چه نظر حضرت اشرف باشد همان است ,
ولی به نظر من "اصالت" ارجح است ! 
شاه بر خلاف او گفت : شک نکنید که "تربیت" مهم تر است.
بحث میان آن دو بالا گرفت و هیچیک نتوانستند یکدیگر را قانع کنند...
بناچار شاه برای اثبات حقانیت خود او را به کاخ دعوت کرد تا حرفش را به کرسی نشاند !

فردای آن روز هنگام غروب شیخ به کاخ رسید و بعد از تشریفات اولیه وقت شام فرا رسید سفره ای بلند پهن کردند ولی چون چراغ و برقی نبود مهمانخانه سخت تاریک بود ,
در این لحظه پادشاه دستی به کف زد و با اشاره او چهار گربه شمع به دست حاضر شدند و آنجا را روشن کردند ! 
در هنگام شام، شاه دستی پشت شیخ زد و گفت ;
دیدی گفتم "تربیت" از "اصالت" مهم تر است, ما این گربه های نااهل را اهل و رام کردیم که این نتیجه اهمیت "تربیت" است !

شیخ در عین اینکه هاج و واج مانده بود گفت من فقط به یک شرط حرف شما را می پذیرم و آن اینکه فردا هم گربه ها مثل امروز چنین کنند ...
شاه که از حرف شیخ سخت تعجب کرده بود گفت ;
این چه حرفیست فردا مثل امروز و امروز هم مثل دیروز ,
کار آنها اکتسابی است که با تربیت و ممارست و تمرین یادﮔﺮﻓﺘﻪ و انجام میﺩﻫﻨﺪ ! 
ولی شیخ دست بردار نبود که نبود تا جایی که شاه عباس را مجبور کرد تا این کار را فردا تکرار کند ,
لذا شیخ فکورانه به خانه رفت ! 
او وقتی از کاخ برگشت بی درنگ دست به کار شد و چهار جوراب برداشت و چهار موش در آن نهاد...

فردا او باز طبق قرار قبلی به کاخ رفت تشریفات همان و سفره همان و گربه های بازیگر همان ! 
شاه که مغرورانه تکرار مراسم دیروز را تاکیدی بر صحت حرفهایش می دید , زیر لب برای شیخ رجز می خواند ...
که در این زمان شیخ موشها را رها کرد ! 
در آن هنگام هنگامه ای به پا شد یک گربه به شرق دیگری به غرب آن یکی شمال و این یکی جنوب.....
این بار شیخ دستی بر پشت شاه زد و گفت: شهریارا ...
یادت باشد اصالت گربه موش گرفتن است گرچه "تربیت" هم بسیار مهم است ولی"اصالت" مهمﺗﺮ !

یادت باشد با "تربیت" می توان گربه اهلی را رام و آرام كرد ولی هرگاه گربه موش را دید به اصل و "اصالت" خود بر میگردد...
]]> آیا می شود اندوه را جشن گرفت؟ 2015-07-05T18:05:02+01:00 2015-07-05T18:05:02+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/159 محمد همتیان،حسین یگانه در اندوه غرق نشو، بلکه نظاره گر آن باش و از آن لذت ببر، زیرا اندوه زیبایی های خاص خود را دارد.تو تا به حال نظاره گر نبوده ای. تو بقدری در اندوه غرق می شوی که به زیبایی های لحظات غم و اندوه پی نمی بری. اگر یک بار توجه کنی، متوجه خواهی شد که تا به حال چه گنج گرانبهایی را از کف داده ای.وقتی که آدم شاد است، هیچ گاه مانند زمانی که غمگین است، عمیق نیست. اندوه عمق دارد، در حالی که شادی سطحی است. به درون این عمق گام بردار و نظاره گر آن باش. شادی، شلوغ و پر سرو صداست. ولی غم دارای سکوتی خاص است. اگر به و

در اندوه غرق نشو، بلکه نظاره گر آن باش و از آن لذت ببر، زیرا اندوه زیبایی های خاص خود را دارد.

تو تا به حال نظاره گر نبوده ای. تو بقدری در اندوه غرق می شوی که به زیبایی های لحظات غم و اندوه پی نمی بری. اگر یک بار توجه کنی، متوجه خواهی شد که تا به حال چه گنج گرانبهایی را از کف داده ای.

وقتی که آدم شاد است، هیچ گاه مانند زمانی که غمگین است، عمیق نیست. اندوه عمق دارد، در حالی که شادی سطحی است. به درون این عمق گام بردار و نظاره گر آن باش. شادی، شلوغ و پر سرو صداست. ولی غم دارای سکوتی خاص است. اگر به وادی اندوه قدم بگذاری، ناگهان در می یابی که اندوه همچون شیئی است که تو شاهد و نظاره گر آن هستی، ویکدفعه احساس شادی می کنی. چه اندوه زیبایی! ارمغان تاریکی، همچو گلی برآمده از عمق لایتناهی، همانند ورطه ای بدون بستر، خاموش، آکنده از سکوتی موسیقایی- در آنجا از سر و صدا خبری نیست، هیچ مزاحمتی وجود ندارد. آدم می تواند در عمق بی انتهای آن فرو رود و سپس کاملا شاداب از آن سر برآورد، همچون استراحتی جانبخش.

البته این به نگرش آدم بستگی دارد. تو وقتی غمگین می شوی، فکر میکنی که اتفاق بدی برایت رخ داده است، در حقیقت چیزی جز برداشت شخصی تو از اندوه نیست. آنگاه سعی می کنی از آن بگریزی. ولی این نگرشی غلط است. به تو گفته اند که اندوه چیز بدی است، درصورتی که هیچ بدی در آن وجود ندارد. اندوه مثل شادی فقط یکی از قطبهای زندگی است.

]]>
بودن به جای شدن 2015-07-05T18:01:49+01:00 2015-07-05T18:01:49+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/157 محمد همتیان،حسین یگانه زندگی باید جستجو باشد، نه آرزو! جستجو برای کشف اینکه " من کی هستم؟!""شدن" بیماری روح است و "بودن" تویی. و کشف بودنت آغاز زندگی است.آنگاه هر لحظه کشفی جدید است ؛ هر لحظه جشن و سروری نو به ارمغان می آورد.رازی جدید از پرده بیرون می افتد، عشقی نو در تو جوانه می زند و شور و شیدایی تازه ای در دلت شکفتن می آغازد که تابحال هرگز وجودش را احساس نکرده ای- حساسیتی تازه، بدیع و شگرف نسبت به زیبایی و خوبی.تو چنان حساس می شوی که از منظر نگاه تو حتی کوچکترین علف کنار جویبار به اندازه بزرگترین ستاره آسمان برای ه

زندگی باید جستجو باشد، نه آرزو! جستجو برای کشف اینکه " من کی هستم؟!"

"شدن" بیماری روح است و "بودن" تویی. و کشف بودنت آغاز زندگی است.

آنگاه هر لحظه کشفی جدید است ؛ هر لحظه جشن و سروری نو به ارمغان می آورد.

رازی جدید از پرده بیرون می افتد، عشقی نو در تو جوانه می زند و شور و شیدایی تازه ای در دلت شکفتن می آغازد که تابحال هرگز وجودش را احساس نکرده ای- حساسیتی تازه، بدیع و شگرف نسبت به زیبایی و خوبی.

تو چنان حساس می شوی که از منظر نگاه تو حتی کوچکترین علف کنار جویبار به اندازه بزرگترین ستاره آسمان برای هستی اهمیت دارد ؛ بدون آن علف کوچک، هستی چیزی کم دارد - چرا که این علف بی همتاست، بی بدیل است، فردیت خود را دارد.

و این حساسیت دوستی های جدیدی برای تو پدید خواهد آورد - دوستی با درختان، پرندگان، حیوانات ، کوهها، رودخانه ها، اقیانوسها، ستاره ها و ... با گسترش عشق و دوستی، زندگی بالندگی و غنای افزون تری می یابد.

هرقدر حساس تر می شوی، زندگی عظمت بیشتری می یابد. زندگی دیگر یک برکه کوچک نیست، یک اقیانوس است

]]>
آرامش کودکانه 2015-07-05T17:57:54+01:00 2015-07-05T17:57:54+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/156 محمد همتیان،حسین یگانه دختر کوچولو و پدرش از روی پلی می گذشتن. پدره یه جورایی می ترسید، واسه همین به دخترش گفت: «عزیزم، لطفا دست منو بگیر تا نیوفتی توی رودخونه.»دختر کوچیک گفت:«نه بابا، تو دستِ منو بگیر..»پدر که گیج شده بود با تعجب پرسید: چه فرقی می کنه؟!دخترک جواب داد: «اگه من دستت را بگیرم و اتفاقی واسه ام بیوفته، امکانش هست که من دستت را ول کنم. اما اگه تو دست منو بگیری، من، با اطمینان، می دونم هر اتفاقی هم که بیفته، هیچ وقت دست منو ول نمی کنی.»در هر رابطه ی دوستی، ماهیت اعتماد به قید و بندهاش نیست، به عهد و

دختر کوچولو و پدرش از روی پلی می گذشتن. پدره یه جورایی می ترسید، واسه همین به دخترش گفت: «عزیزم، لطفا دست منو بگیر تا نیوفتی توی رودخونه.»

دختر کوچیک گفت:«نه بابا، تو دستِ منو بگیر..»

پدر که گیج شده بود با تعجب پرسید: چه فرقی می کنه؟!

دخترک جواب داد: «اگه من دستت را بگیرم و اتفاقی واسه ام بیوفته، امکانش هست که من دستت را ول کنم. اما اگه تو دست منو بگیری، من، با اطمینان، می دونم هر اتفاقی هم که بیفته، هیچ وقت دست منو ول نمی کنی.»

در هر رابطه ی دوستی، ماهیت اعتماد به قید و بندهاش نیست، به عهد و پیمان هاش هست. پس دست کسی روُ که دوست داری بگیر، به جای این که توقع داشته باشی اون دست تو رُو بگیر

]]>
همسرم با من باش 2015-07-04T19:49:02+01:00 2015-07-04T19:49:02+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/155 محمد همتیان،حسین یگانه خیلی از ما فکر می کنیم که زندگی مشترک خوبی داریم، سال ها می گذرد و با خطاهای زیرپوستی و نه چندان مشهود که به چشم مان نمی آید، کم کم مانند یک موریانه که پایه های میزی را می خورد، پایه های زندگی مشترکمان را از بین می بریم. روزی به خودمان می آییم و می بینیم دو نفر غریبه هستیم که با هم زندگی می کنیم و فرزندان و خانه ی مشترک داریم، همین! پس باید قبل از آنکه دیر شود به چند "اگر" کوچک در زندگی و رفتار خود توجه کنید و در صورت مشاهده ی آنها خیلی زود و اورژانسی در جهت رفعش اقدام کنید. اگر در خا خیلی از ما فکر می کنیم که زندگی مشترک خوبی داریم، سال ها می گذرد و با خطاهای زیرپوستی و نه چندان مشهود که به چشم مان نمی آید، کم کم مانند یک موریانه که پایه های میزی را می خورد، پایه های زندگی مشترکمان را از بین می بریم. روزی به خودمان می آییم و می بینیم دو نفر غریبه هستیم که با هم زندگی می کنیم و فرزندان و خانه ی مشترک داریم، همین! پس باید قبل از آنکه دیر شود به چند "اگر" کوچک در زندگی و رفتار خود توجه کنید و در صورت مشاهده ی آنها خیلی زود و اورژانسی در جهت رفعش اقدام کنید.

اگر در خانه به خود نمی رسید

چه بخواهید چه نخواهید، همسر شما همیشه به ظاهرتان توجه می کند و آراستگی شما برایش مهم است. هیچ زحمتی ندارد که سعی کنید کمی برای همسرتان به ظاهر خود برسید، حتی یک تغییر کوچک در ظاهرتان می تواند اثر زیادی در زندگی شما داشته باشد.

اگر بیشتر زمان شما صرف کار می شود

اینکه به کارتان اهمیت دهید یا گاهی به سراغ تفریح های مورد علاقه تان بروید، اصلا بد نیست ولی هیچ گاه فراموش نکنید که اولویت اول شما در زندگی، همسر و زندگی مشترکتان است. به طور حتم همسر شما دوست ندارد فکر کند که در زندگی شما نقشی ثانوی و نه چندان مهم دارد.

اگر احساسات خود را بروز نمی دهید

عشق مثل گلی است که باید هر روز به آن رسیدگی شود. کوچک ترین محبت و عاطفه ای که شما هر روز به هم ابراز کنید، صمیمیت و عشق شما را زنده نگه می دارد؛ اما متاسفانه بسیاری از زوجین این مسئله را فراموش می کنند. باور کنید کارهای خیلی ساده می تواند بسیار موثر باشد؛ مثلا هنگامی که در آشپزخانه هستید از او بپرسید چیزی احتیاج ندارد یا او را با کادوهای کوچک غافلگیر کنید (اصلا لازم نیست کادو ها گرانقیمت باشد)، وقتی برای شما کاری انجام می دهد از او تشکر کنید (اصلا مهم نیست آن کار بزرگ باشد یا کوچک). باید بدانید این کارهای محبت آمیز فقط مخصوص دوران شروع زندگی نیست و حتی می توان گفت اهمیت آن ها برای ادامه زندگی مشترک بیشتر هم هست.

اگر عادت دارید مدام انتقاد کنید

اگر به خودتان اجازه دهید که مدام از همسرتان انتقاد کنید به مرور به خوشبختی تان خدشه وارد می کنید. شاید شما با خود فکر کنید که همه انتقاد هایتان منصفانه است اما، وقتی این روند را ادامه دهید حرف هایتان به غر و نق تبدیل می شود و در نتیجه ممکن است هر ۲ نفر شما را عصبانی کند و در نهایت مدام بین شما دعوا پیش بیاید. باید یک جا این روند را قطع کنید، قرار نیست شما همسرتان را تربیت کنید. البته در زمان و مکان مناسب می توانید با گفت و گو چنین مسائلی را بررسی و حل کنید. عشق مثل گلی است که باید هر روز به آن رسیدگی شود. کوچک ترین محبت و عاطفه ای که شما هر روز به هم ابراز کنید، صمیمیت و عشق شما را زنده نگه می دارد.

اگر با خانواه همسرتان مشکل دارید

این طبیعی است که شما با همه اعضای خانواده همسرتان نتوانید صمیمی باشید اما باید تمام تلاش خود را بکنید تا با افراد درجه اول او به فصل مشترکی برسید و احترام همه ی اعضای خانواده ی او را رعایت کنید. ممکن است همسر شما در برخی اختلافات حق را به شما بدهد اما اگر این شکایت از مادر و خواهرشوهر زیاد تکرار شود، او خسته شده و رابطه تان خدشه دار می شود. در هر صورت فردی که با رفتارش شما را آزرده مادر اوست پس از دید همسرتان به این قضیه نگاه کنید.

اگر با همسرتان صداقت ندارید

دروغ از جمله اشتباهات مهلک در زندگی زناشویی است زیرا همانطور که گفته اند: ماه پشت ابر نمی ماند پس به روزی فکر کنید که دروغ تان برملا شود و رابطه تان گرفتار بی اعتمادی گردد. اعتماد زیر بنای ارتباط خوب زن و شوهر است پس سعی کنید با صداقت و راست گویی حتی اگر در آن زمان به ضررتان است، زندگی خود را بر پایه های قوی استوار کنید.

اگر اهل تفریح و لذت مشترک نیستید

ما با دوستانمان می خندیم، با اقوام مسافرت می رویم و بسیاری از لحظات خوش را با دیگران تجربه می کنیم، نیاز داریم برخی تفریحات و لذت ها را برای با همسرمان تجربه کردن، داشته باشیم. خاطرات شیرین دو نفره می تواند در روزهای بحران به داد زندگی مان برسد. پس سعی کنید حساب بانکی لذت مشترک تان را همیشه پر نگه دارید.


نقل از کتاب نه گامی جلوتر نه گامی عقب تر، همسرم با من باش

]]>
طرح جدید جشنواره استانی مخابرات 2015-06-29T12:57:57+01:00 2015-06-29T12:57:57+01:00 tag:http://hematian.mihanblog.com/post/153 محمد همتیان،حسین یگانه طرح جدید جشنواره استانی اینترنت شرکت مخابرات سرعت 2 مگابایت با مودم رایگان جهت ثبت نام و دریافت مودم به اداره مخابرات شهرستان کیار مراجعه فرمائید.    ثبت نام شامل شلمزار و کلیه شهرها و روستاهای شهرستان کیار می باشد طرح جدید جشنواره استانی اینترنت شرکت مخابرات
 
سرعت 2 مگابایت با مودم رایگان


 جهت ثبت نام و دریافت مودم به اداره مخابرات شهرستان کیار

مراجعه فرمائید. 
 


ثبت نام شامل شلمزار و کلیه شهرها و روستاهای شهرستان کیار

 می باشد

]]>